angellfall

71 tekstów – auto­rem jest an­gel­lfall.

Spal pier­wsze piętro 

myśl • 12 maja 2018, 17:55

Czuję się jak liść na drze­wie
W in­nym kolorze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2018, 18:01

Myśla­mi wra­cam do tam­tej plaży. Słońce pa­liło mnie w ple­cy, ale to nie było niep­rzy­jem­ne. To był re­laks na gra­nicy przy­jem­ności i bólu. Czułam się świet­nie. Byłam ub­ra­na w mój ulu­biony strój [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2018, 10:33

Sie­dze o 1.48 na podłodze
U ludzi ktorzy chcieli mnie przyjąć
Slysze spo­koj­ne od­dechy wokoło
Ale sa­ma nie pot­ra­fię spać
Bo mo­je myśli są jak dmuchaw­ce
Na słonecznej łące 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2018, 10:26

I nag­le sie odzy­wasz
A ja wra­cam do do­mu
Z ka­wal­ka­mi szkla w re­kach
Bo moj sejf byl lustrzany 

myśl • 9 maja 2018, 10:24

Coś w środ­ku
Się we mnie zmieniło 

myśl • 9 maja 2018, 10:23

Każde niebo wygląda tak samo? 

myśl • 5 maja 2018, 18:57

I nag­le spot­ka­liśmy się
Tak po prostu 

myśl • 26 kwietnia 2018, 17:01

Jes­tem
Zakręco­na jak rus­ki szampan 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 kwietnia 2018, 23:09

Moim przez­nacze­niem jest pi­sać his­to­rie o za­gubionych chłopcach. 

myśl • 5 kwietnia 2018, 18:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 17:55angellfall do­dał no­wy tek­st Spal pier­wsze piętro

10 maja 2018, 19:50doremi sko­men­to­wał tek­st Czuję się jak liść [...]

10 maja 2018, 18:01angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się jak liść [...]

9 maja 2018, 10:33angellfall do­dał no­wy tek­st Myślami wra­cam do tam­tej [...]

9 maja 2018, 10:26angellfall do­dał no­wy tek­st Siedze o 1.48 na [...]

9 maja 2018, 10:24angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le sie odzy­wasz [...]

9 maja 2018, 10:23angellfall do­dał no­wy tek­st Coś w środ­ku Się [...]

5 maja 2018, 18:57angellfall do­dał no­wy tek­st Każde niebo wygląda tak [...]

30 kwietnia 2018, 12:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jestem Zakręco­na jak rus­ki [...]

26 kwietnia 2018, 22:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]