angellfall

99 tekstów – auto­rem jest an­gel­lfall.

Czuję się
Jak­byś mnie uderzył
A ja Pot­rze­bowałam ko­goś
Ko­go mogłam ob­darzyć zaufa­niem
I nie chciałam nic w za­mian
A te­raz pat­rzę przez ok­no
Widzę ten sam deszcz co wtedy
Żałuję tych wszys­tkich dni
Stra­conych chwil
Bo tonę w nich
Zdrętwiała jak lalka 

myśl • 16 lipca 2018, 21:07

Ile ra­zy będę mu­siała ściąć mo­je włosy
Żeby zo­baczyć że nie są ważne 

myśl • 16 lipca 2018, 21:03

Stoję nad prze­paścią
Ty nie cze­kasz aż zdecyduję
Od­chodzisz
A ja chce skoczyć
Tak bar­dzo
Ale pa­li mnie two­ja obojętność
Więc się co­fam
Od krawędzi 

myśl • 16 lipca 2018, 21:01

Nie umiem spać
Bo wyob­rażam so­bie two­je us­ta
Na mo­jej szyi
De­likat­ne jak płat­ki śniegu
Tęsknię za ich wi­dokiem
I tęsknie za do­tykiem
Które­go nig­dy nie doświadczyłam 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:27

Dlacze­go zaw­sze myślę o Tobie? 

myśl • 29 czerwca 2018, 22:12

A co jeśli jes­tem tyl­ko czyimś wyobrażeniem? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2018, 13:56

Kiedyś to wszys­tko uporządkuję. Może na­wet kwiat­ki posadzę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2018, 21:10

Myślę o tym, że i tak tęsknię za do­mem. Na­wet za tym iry­tującym dźwiękiem ekspresu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 21:10

Je­go oczy świd­ro­wały mo­je wnętrze, jak­by chciały wie­dzieć coś więcej, al­bo po pros­tu już wie­działy. Praw­do­podob­nie dla­tego za­dał to py­tanie.
"Czy pa­miętasz, jak ty spędzałaś tak czas z rodziną? W par­ku, grając [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 21:07

Kocha­nie siebie le­piej wychodzi mi bez nikogo 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 czerwca 2018, 20:48
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 lipca 2018, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

16 lipca 2018, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

16 lipca 2018, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

13 lipca 2018, 08:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kochanie siebie le­piej wychodzi [...]

1 lipca 2018, 07:20danioł sko­men­to­wał tek­st Dlaczego zaw­sze myślę o [...]

30 czerwca 2018, 22:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie umiem spać Bo wyob­rażam [...]

30 czerwca 2018, 22:27angellfall do­dał no­wy tek­st Nie umiem spać Bo wyob­rażam [...]

30 czerwca 2018, 10:17yestem sko­men­to­wał tek­st Dlaczego zaw­sze myślę o [...]

29 czerwca 2018, 23:35.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dlaczego zaw­sze myślę o [...]

29 czerwca 2018, 22:12angellfall do­dał no­wy tek­st Dlaczego zaw­sze myślę o [...]