angellfall

102 teksty – auto­rem jest an­gel­lfall.

Nap­rawdę chciałam żebyś został 

myśl • 8 września 2018, 22:26

Jes­tem zła na siebie, bo gdy ro­bię wiel­kie kro­ki i po­dej­muję wiel­kie de­cyz­je, nie pot­ra­fię zdo­być się na większe. Nie pot­ra­fię. Nie pot­ra­fię tak wszys­tkim rzu­cić z ja­kiegoś po­wodu, które­go nie umiem nad­mienić. Coś mnie blo­kuje, jak­by ktoś za­bary­kado­wał mi ok­no. Dostęp do powietrza. 

myśl • 30 sierpnia 2018, 20:24

Wra­cam
Tym ra­zem na stałe 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2018, 22:16

Czuję się
Jak­byś mnie uderzył
A ja Pot­rze­bowałam ko­goś
Ko­go mogłam ob­darzyć zaufa­niem
I nie chciałam nic w za­mian
A te­raz pat­rzę przez ok­no
Widzę ten sam deszcz co wtedy
Żałuję tych wszys­tkich dni
Stra­conych chwil
Bo tonę w nich
Zdrętwiała jak lalka 

myśl • 16 lipca 2018, 21:07

Ile ra­zy będę mu­siała ściąć mo­je włosy
Żeby zo­baczyć że nie są ważne 

myśl • 16 lipca 2018, 21:03

Stoję nad prze­paścią
Ty nie cze­kasz aż zdecyduję
Od­chodzisz
A ja chce skoczyć
Tak bar­dzo
Ale pa­li mnie two­ja obojętność
Więc się co­fam
Od krawędzi 

myśl • 16 lipca 2018, 21:01

Nie umiem spać
Bo wyob­rażam so­bie two­je us­ta
Na mo­jej szyi
De­likat­ne jak płat­ki śniegu
Tęsknię za ich wi­dokiem
I tęsknie za do­tykiem
Które­go nig­dy nie doświadczyłam 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:27

Dlacze­go zaw­sze myślę o Tobie? 

myśl • 29 czerwca 2018, 22:12

A co jeśli jes­tem tyl­ko czyimś wyobrażeniem? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2018, 13:56

Kiedyś to wszys­tko uporządkuję. Może na­wet kwiat­ki posadzę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2018, 21:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 września 2018, 02:52Klakier... sko­men­to­wał tek­st Czekam na dzień w [...]

11 września 2018, 02:50Klakier... sko­men­to­wał tek­st Dlaczego zaw­sze myślę o [...]

11 września 2018, 02:47Klakier... sko­men­to­wał tek­st Wracam Tym ra­zem na [...]

11 września 2018, 02:45Klakier... sko­men­to­wał tek­st Jestem zła na siebie, [...]

11 września 2018, 02:43Klakier... sko­men­to­wał tek­st Naprawdę chciałam żebyś zos­tał

8 września 2018, 22:26angellfall do­dał no­wy tek­st Naprawdę chciałam żebyś zos­tał

30 sierpnia 2018, 20:24angellfall do­dał no­wy tek­st Jestem zła na siebie, [...]

30 sierpnia 2018, 13:43yestem sko­men­to­wał tek­st Wracam Tym ra­zem na [...]

30 sierpnia 2018, 07:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wracam Tym ra­zem na [...]

29 sierpnia 2018, 17:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wracam Tym ra­zem na [...]