angellfall

104 teksty – auto­rem jest an­gel­lfall.

30 czerwca?

Nie umiem spać
Bo wyob­rażam so­bie Two­je us­ta
Na mo­jej szyi
De­likat­ne jak płat­ki śniegu
Które widzę za ok­nem
I tęsknię za ich do­tykiem
Które­go doświad­czyłam
Ale ciągle mi mało 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2018, 21:36

"- Jes­teś wyjątkowa
- Ni­by co jest we mnie ta­kiego wyjątko­wego?
- Oprócz wszys­tkiego to wszystko" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 listopada 2018, 18:24

Pew­ne­go dnia obudzi­my się bez marzeń
Bo te­raz są zbyt wielkie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2018, 18:28

Jak to jest 
Że
Twój śmiech
To naj­piękniej­szy dźwięk na świecie 

myśl • 16 października 2018, 18:28

Nap­rawdę chciałam żebyś został 

myśl • 8 września 2018, 22:26

Jes­tem zła na siebie, bo gdy ro­bię wiel­kie kro­ki i po­dej­muję wiel­kie de­cyz­je, nie pot­ra­fię zdo­być się na większe. Nie pot­ra­fię. Nie pot­ra­fię tak wszys­tkim rzu­cić z ja­kiegoś po­wodu, które­go nie umiem nad­mienić. Coś mnie blo­kuje, jak­by ktoś za­bary­kado­wał mi ok­no. Dostęp do powietrza. 

myśl • 30 sierpnia 2018, 20:24

Wra­cam
Tym ra­zem na stałe 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2018, 22:16

Ile ra­zy będę mu­siała ściąć mo­je włosy
Żeby zo­baczyć że nie są ważne 

myśl • 16 lipca 2018, 21:03

Nie umiem spać
Bo wyob­rażam so­bie two­je us­ta
Na mo­jej szyi
De­likat­ne jak płat­ki śniegu
Tęsknię za ich wi­dokiem
I tęsknie za do­tykiem
Które­go nig­dy nie doświadczyłam 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:27

Dlacze­go zaw­sze myślę o Tobie? 

myśl • 29 czerwca 2018, 22:12
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 grudnia 2018, 22:19marka sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

11 grudnia 2018, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

10 grudnia 2018, 22:03RozaR sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

10 grudnia 2018, 21:36angellfall do­dał no­wy tek­st 30 czer­wca?

5 listopada 2018, 18:24angellfall do­dał no­wy tek­st - Jes­teś wyjątko­wa - Ni­by [...]

16 października 2018, 18:28angellfall do­dał no­wy tek­st Pewnego dnia obudzi­my się [...]

16 października 2018, 18:28angellfall do­dał no­wy tek­st Jak to jest  Że [...]

11 września 2018, 02:52Klakier... sko­men­to­wał tek­st Czekam na dzień w [...]

11 września 2018, 02:50Klakier... sko­men­to­wał tek­st Dlaczego zaw­sze myślę o [...]

11 września 2018, 02:47Klakier... sko­men­to­wał tek­st Wracam Tym ra­zem na [...]